Kontaktua

(*) Zure datuak bidaltzeak berariazko baimena ematen digu horiek erabiltzeko komunikazioak egiteko, posta elektronikoz egiten direnak barne, eta komunikazio horiek eskatutako izapideei erantzuteko edo planteatutako beste edozein kontsulta ebazteko baino ez dira egingo. 15/1999 Lege Organikoa eta 34/2002 Lege Organikoa betez, jakinarazten dizugu zure borondatez ematen dizkiguzun datu pertsonalak, zure posta elektronikoa barne, BMASIren titulartasuneko fitxategi batean sartuko direla.