Innobasque. Berrikuntzaren Euskal Agentzia

www.innobasque.com

  • Ondorengo elementuak jasoko dituen formulazio estrategikoa definitzeko gogoeta prozesua: ikuspegia, balio proposamena, negozio eredua, antolakuntza eta kudeaketa eredua eta sel Southern Europe's Clean Tech Hub izeneko erlazio sistema.
  • Zientziaren, teknologiaren eta berrikuntzaren alorreko mundu mailako erreferentziazko sistemen eta sareen alderaketa azterlana, balio proposamenak egituratzeko eta merkaturatzeko orduan esperientzia arrakastatsuak identifikatzeko xedez.
  • Euskadiko sektore sozio-sanitarioaren maparen burutzapena.
  • Enpresa txikientzat eta ertainentzat barne-ekintzailetzari laguntzeko programa diseinatzeko aukera emango duten lan jarraibideak definitzera zuzendutako ikerketa eta azterlan prozesua. Proba pilotuen jarraipena.
  • "Berrikuntzaren sustapenerako ekitaldi handien" antolakuntzari eta "berrikuntzarako sariak" emateari buruzko lurralde eta nazioarte mailako esperientzien azterketa eta Euskadin, nazioartean oihartzuna izango duten ekimen berriak martxan jartzeko gomendioak egitea.
  • "Erosketa publikoak bultzatzeko eremu europarra: abantailak, desabantailak eta jarduketa palanka nagusiak" izenekoa definitzera bideratutako azterlana, erosketa publikoko politikek lurraldeen lehiakortasuna eta berrikuntza hobetu dezaketen modua aztertuz.
  • Berrikuntzaren alorrean lider diren Europako lurralde nagusien Benchmarking-a, lurralde berritzaileen funtsezko ezaugarri orokorrak identifikatzeko eta Euskadiri, gizarte berrikuntzaren, teknologiaren berrikuntzaren, enpresa eraldaketaren, nazioartekotzearen eta sustapenaren eta komunikazioaren alorretan aurrera egiten lagundu ahal izango dioten jarduketak proposatzeko.
  • Berrikuntzaren Euskal Agentziari laguntzea, nazio edo nazioarte mailan erreferente izan daitezkeen eta berrikuntza bultzatzeko alorrean ari diren beste erakunde batzuen identifikazioan eta azterketan.