CIC tourGune

  • Ikerketa kooperatibo zentro modeloaren balio diferentzialerako proposamen egiturako duen CIC TourGUNE-ren plan estrategikoaren burutzapena, bere jarduketa ildoak, eta kudeaketa eta antolakuntza ereduan dituen inplikazioak zehaztuz.