Azterlan

www.azterlan.es

  • 2017-2020 Plan Estrategikoa. 
  • Eskualdean Gogoeta Foro bat dinamizatzea, eskualdeko industria egituran lehiakortasuna eta etorkizuneko aukeren sorkuntza bultzatzeko helburuz.