EGES - Euskal Gizarte Ekonomiaren Sarea / Red Vasca de Economía Social (2)

eges.eus

  • Ekonomiaren 2030eko ikuspegiaren formulazioa eta Eusko Jaurlaritzarekin aurrera eramaten diren laneko ildoen identifikazioa.