Siderex

www.siderex.es

  •  2021-2023 aldirako plan estrategikoa egitea.
  • elkartearentzako finantzaketa-eredu berria diseinatzea, kuota bidez. 
  •  Siderexen, Siderurgiaren Euskadiko Clusterraren, 2016-2020 Plan Estrategikoa gauzatzea.