Ihobe

www.ihobe.eus

  • Udalsarea 2030 Sarearen jarduketa- eta lankidetza-esparru estrategikoaren definizioa.  
  • Euskadiko Lurzorua Babesteko 2030erako Estrategia egiteko prozesuan laguntza teknikoa ematea.
  • Euskadiko Industiraren Ekonomia Zirkularreko diagnostia egitea.
  • Klimaren aldaketak eta karbono urriko ekonomiak Euskadiko jarduera ekonomikoan izango duten eragina identifikatzea. 
  • Ingurumenaren sektoreak Eusko Jaurlaritzaren Espezializazio Adimendunaren (RIS3) lehentasunei ematen dizkien ekarpenen definizioan laguntza ematea.