EEE - Energiaren Euskal Erakundea

www.eve.es

  • EEE Taldearen etorkizuneko Eredu Estrategikoaren eta antolakuntza eraldaketarako Planaren eta belaunaldien arteko errelebuaren definizioa. 
  • Eusko Jaurlaritzaren mugikortasun eredu berriaren diseinua, energia alternatiboetarako bilakaeran, partekatutako erabileran eta datuetan oinarritutako kudeaketan oinarritua.
  • EEE Taldeak euskal gizartean 1982-2015 epealdian izan duen eraginaren azterlana.
  • Laguntza 2017-2020 plan sektorialak egiteko orduan: energia eoliko plana, itsasoko energia plana, eguzki energia fotovoltaiko plana, biomasa plana eta geotermia plana. 
  • EEEren Plan estrategikoa 2016ra begira. Alderdi kritikoak: hainbat agertoki ekonomikotan oinarritutako jarduera eta proiektu zorroaren berrikuspen osoa, EEEren rolaren egokitzapena intereseko taldeen beharretara eta aurreikuspenetara, eta antolakuntza aldaketa sakona, merkatura gehiago orientatzea bilatuz. 
  • EEE-k itsas energietan duen jarreraren definizioa, teknologiaren eta industriaren sustapenaren ikuspuntutik. Ekonomiako lehentasunezko sektoreei, epe luzeko helburuei eta EEE-k bete beharreko tokiari buruzko gogoeta, BIMEP-i (Biscay Marine Energy Platform) arreta berezia eskainiz.
  • Gogoeta estrategiko prozesua. Alderdi kritikoak: jardueren karteraren eta proiektuen gainbegiraketa osoa, zenbait eszenatoki ekonomikotan oinarrituz; EEE-ren rola interes taldeen beharretara eta itxaropenetara egokitzea; eta antolakuntzaren aldaketa sakona, merkatuari gehiago bideratzea bilatuz.