Bic Gipuzkoa

www.bicgipuzkoa.eus

  • Bic Gipuzkoa Berrilanen Gobernantzaren Diseinua eta Bio-haztegiaren Kudeaketa.
  • Korta Group-en, Gorosabelen eta Egile Taldean barne-ekintzailetza jarduera bultzatzeko ezarritako lan ereduaren kontrastea, enpresen hazkunderako eta EAE-ko enpresa sarearen garapenerako funtsezko elementu gisa.
  • Proba pilotuen garapena Korta Group, Gorosabel eta Grupo Egile enpresetan,  enpresa barruko ekintzailetzari laguntzeko metodoak balioztatzeko.
  • Ekintzailetzaren Euskal Sistemaren arduradunei, EAE-ko enpresa txikien eta ertainen barrutik intra-ekintzailetzari laguntzeko praktika/modelo/metodo propio hoberenak zehazteko aukera emango dien ikerketa praktiko proiektua garatzea.