ACC1Ó CIDEM COPCA

www.acc10.cat

  • 360º Modelo de Negocio izeneko egungo saioa berriro diseinatzea, ekintzaileei egokitzeko. Proba pilotu batean egokituriko saioaren kontrastea eta ondorengo prestakuntza jarduketa, prestatzaileentzat.
  • Plangintza estrategikoari eta negozio ereduei buruzko erreferentziazko gida egitea.
  • Kataluniako enpresen gogoeta estrategikoa eta ekintza operatiboa bultzatzera bideratutako enpresa partaidetzaren programa paketizatuaren formulazioa, ikuspegi dualetik.
  • Europako Ekialdeko merkatu berrien etorkizuneko joeren analisia; zehazki, farmaziaren, nekazaritzako elikagaien, ingurumenaren eta eraikuntza eta azpiegituren sektoreetan.
  • Nazioarteko prospektiba duen ikerketa burutu dugu, herrialde garatuetan elikagaien eta edarien sektorearen joerak aztertzeko.