Autoridad Vasca de la Competencia

 www.competencia.euskadi.eus 

  • Lehiaren Euskal Agintaritzaren (LEA/AVC) 2018-2022 Plan Estrategikoa egitea.