Autoridad Vasca de la Competencia / Lehiaren Euskal Agintaritza

 www.competencia.euskadi.eus 

  • Lehiaren Euskal Agintaritzaren (LEA/AVC) 2018-2022 Plan Estrategikoa egitea.
  • Plan Estrategikoaren hedapenerako Laguntza Teknikoa.