Eusko Jaurlaritza

www.ejgv.euskadi.eus

 

Industria, ekonomiaren sustapena eta energia 

 • Erakunde arteko Ekintzailetza Plana eta haren jarraipena egitea - EEP 2017-2020.
 • Laguntza Eusko Jaurlaritzaren Enpresak Nazioartekotzeko 2017/2020 Plana egiteko orduan. 
 • Langileen partaidetza bultzatzeko programei eta ekintzei laguntzeko idazkaritza teknikoa.
 • Barne-ekintzailetza edo enpresan negozio berrien garapen ekimenari laguntzeko idazkaritza teknikoa.
 • Nazioartekotzearen Euskal Partzuergoaren jardueren bultzadan eta dinamizazioan laguntzea 2015. Urtean
 • Nazioartekotzearen Euskal Partzuergoaren kaleratze operatiboa 2014. Urtean
 • Garapen eta Lehiakortasun Sailaren Kudeaketa Planaren definizioa eta kontrastea 2013-2016 legealdirako.
 • Laguntza zenbait sektore planen burutzapenean eta kontrastean, hainbat legealditan: 
  • Industrializazio plana
  • Enpresen nazioartekotze plana 
  • Ekintzailetza jardueraren sustapenerako planak, gehienetan sailen arteko eta erakundeen arteko izaera dutenak 
  • Lehiakortasun plana
 • Langileak enpresan parte har dezaten bultzatzeko politika publikoetarako laguntza. 
 • Nazioartekotzearen aldeko Euskal Partzuergoaren estrategiaren eta operatibaren diseinua eta laguntza haren lantzamenduari eta dinamizazioari.
 • Laguntza Eusko Jaurlaritzaren espezializazio adimentsuaren (RIS3) lehentasun bertikalen justifikazioari.
 • Landa garapeneko estrategiaren oinarrizko dokumentua egitea.
 • Berrikuntzaren Euskal Agentziaren (Innobasque) ezarpenaren diseinua eta proposamena gauzatzea.
 • Berrikuntza programaren definizioa negozio ereduetan Euskadiko nekazaritza-elikadura eta landa sektorean.
 • Laguntza Jaurlaritzak biozientzien alorrean aurrera daraman politikaren garapenari, zenbait proiekturen bitartez. Ikusi xehetasuna (esteka Biobasquera).
 • Laguntza Energiaren Euskal Erakundeari, zenbait gogoeta estrategiko prozesutan eta alderdi zehatzei buruzko erabakiak hartzeko orduan. Ikusi xehetasuna (esteka EEE-ra).

Osasuna eta gizarte zerbitzua

 • Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailaren Osasun alorreko 2020 Ikerketa eta Berrikuntza Estrategia egitea.
 • Jarduketa proposamena osasuna bultzatzeko Jaurlaritzako politika guztietan, sektoreen arteko lanaren eta osasunak beste Sail batzuen ekimenetan duen eraginaren ebaluazioaren bitartez.    
 • Laguntza herritarren eta erakundeen partaidetza programaren diseinuan.  
 • Laguntza Euskadiko Kronikotasun Estrategiaren ebaluazioari.
 • Osasungintzak Euskadiko Autonomia Erkidegoan zenbait urtez (2006tik 2010era) izan duen eragin ekonomikoaren azterketa eta horri loturiko prestakuntza.
 • Laguntza osasun alorreko kontratazioaren kudeaketaren kontrolean, 2011n osasun alorreko kontratazioaren ebaluazio ariketa eginez.
 • Osasun Asegurantzaren jardunbideen sistematizazioa eta homogeneizazioa Euskadiko Autonomia Erkidegoan.
 • Mendekotasunaren arretarako ezagutza sozio-sanitarioaren ikerketarako eta kudeaketarako zentro baten definizio kontzeptuala (ondoren Etorbizi).
 • Osasun Saileko Berrikuntza Foroaren hasierako aurre-proiektua, euskal enpresek sektore sozio-sanitarioan duten lehiakortasuna bultzatzeko xedez.  
 • Laguntza Osasun Sailaren estrategia EFQM Ereduaren barruan ezartzeko (Sailaren EFQM memoria, aginte lauki korporatiboaren definizioa, hedapen estrategikoaren mapa eta prozesuen mapa). 

Administrazioaren modernizazioa, gobernu ona eta prospektiba 

 • Eusko Jaurlaritzako Administrazioa Modernizatzeko Bulegoak etorkizunean euskal administrazio publikoaren alorrean bete behar duen tokiari buruzko gogoeta estrategikoa, Emergent Thinking metodologia erabiliz. 
 • Laguntza teknikoa Gai Sozio-ekonomikoei buruzko Lehendakariaren Aholkularitza Kontseiluari, "Demografia, Hazkunde Ekonomikoa eta Kontu Publikoen Iraunkortasuna 2030eko epemugan" hitzaldian.

Beste batzuk

 • Laguntza kultur politikako zenbait tresnaren bideragarritasun planetan: Etxepare Euskal Institutua; Euskadi Kirola Fundazioa (Basque Team); kultur arteen eta industrien institutu publikoa; eta EAE-rekin eta euskararekin erlazionatutako ezagutza eta kultura guztia kontzentratzera eta transmititzera zuzendutako liburutegi publikoa.  
 • Laguntza Eusko Jaurlaritzaren espezializazio adimentsuaren (RIS3) hezkuntza, kultura eta ingurumen sektoreen ekarpenen definizioari. 
 • Etxebizitza Sailaren Zaharberritze eta Berriztatze jarduketen eragin ekonomikoaren estimazioa. 

SPRI

 • Kontsultoretza Zerbitzuak Euskal Nazioartekotze Partzuergorako (Basque Trade Investment)
 • Laguntza Eusko Jaurlaritzaren espezializazio adimentsuaren (RIS3) lehentasun bertikalen justifikazioari.
 • Erakunde arteko Euskadiko Ekintzailetzari Laguntzeko Plana eta haren jarraipena egitea - EEELP 2013-2016. 
 • Euskadiko Autonomia Erkidegoan “Ekintzailetza aurreratuaren” garapena bultzatzeko eremu estrategikoaren definizioa.
 • Berrikuntzaren Euskal Agentzia ezartzeko diseinua eta proposamena gauzatzea. 
 • Laguntza Euskadi gizarte ekintzailea planaren gogoeta eta definizio prozesuan. 
 • Ekintzailetzaren euskal ekosistemaren website berriaren edukien diseinu kontzeptuala.