Grupo Proeza

www.proeza.com.mx

  • Proeza Taldeko Jabeen Kontseiluaren kudeaketa-agindua definitzen laguntzea Taldeko gobernantza- eta kudeaketa-organoei.
  • Proeza Taldearen berrantolaketan laguntzea eta sail korporatiboa indartzea, lean printzipioetan oinarrituta eta negozio unitateari eta Taldeari orokorrean balioa emanez.  
  • Zanitasen negozio ereduaren, osasun eta ospitale zerbitzuak, aztertzea.