Ingemat

www.ingemat.com

  • Negozioaren dibertsifikazio alternatibei buruzko azterketa eta gogoeta, negozio errekurrente berrien identifikaziora zuzenduta.
  • Hurrengo urteetako erabakiak hartzeko prozesua bideratuko duen etorkizuneko proiektuaren formulaziora bideratutako gogoeta estrategiko prozesua.