CAF Taldea

www.caf.net

  • Taldearen I+Garen Antolakuntza Ereduaren Berrikuspena.
  • Ebaluazioa eta hobetzeko aukeren identifikazioa CAFeko prospektiba prozesuan.
  • Garapen bidean dauden merkatuen azterlana.
  • Negozio eremu berrietako aukerei buruzko hausnarketa.
  • Trenetako gurpiletako materiala frogatzeko eta egiaztatzeko zentro baten diseinua, Euskal Autonomia Erkidegoko zentro teknologiko batekin lankidetzan.
  • CAFen partaidetza duen Tradinsa Industrial enpresaren posizio lehiakorraren balorazioa eta bere etorkizuneko garapen planaren definizioa, CAFen estrategia orokorrari eginiko ekarpena balioetsiz.
  • Taldearen enpresa filialen kudeaketa tresnak definitzeko prozesuan lagundu dugu, erakundeen estrategiak eta CAFek definitutako estrategia orokorra uztartzeko laguntza neurriak ezarriz.
  • Enpresak partaidetutako bi enpresen garapenaren gaineko hausnarketa estrategikoko prozesua. Enpresa horien antolaketa egokiena balioetsi dugu, etorkizuneko lehia maila hobetzearren.