Batz

www.batz.com

  • Batz taldearen Antolakuntza egituraren eta Kudeaketa organo korporatiboen diseinua.
  • Batz Taldearen Esparru Estrategikoa definitzea. 
  • Batz Taldearen Antolakuntza Korporatiboa diseinatzea.
  • Automozio Sistema negozioaren nazioarteko jardueraren Antolakuntza eta kudeaketa Eredua definitzea.
  • Eztabaida prozesua BATZ-eko Sistema Ingeniaritza taldearekin, Departamentuaren egitura eta antolakuntza hobetzeko aukerak identifikatzeko eta behar direnei lehentasuna emateko.