AMPO

www.ampo.com

  • AMPOren antolaketa-eredu berria diseinatzea, nazioartean duen gero eta hedapen handiagoari aurre egiteko.
  • AMPOren enpresa egitasmoari buruzko gogoeta prozesua, erabaki estrategikoak hartzeko orduan gida izango diren oinarrizko printzipioak definitzera bideratua.