Empresa de base biotecnológica

  

  • Laguntza negozioa osasunaren merkatura zabaltzeko enpresa ekimen baten formulazio estrategikoan eta negozio planaren burutzapenean.