Lehiakortasuna - Herri Administrazioa

360º programa - Lehiakortasuna

ACC1Ó erakundeari (Generalitat de Catalunya) laguntza ematea, enpresan esku hartzeko programa paketizatua egiteko orduan, Kataluniako enpresen gogoeta estrategikoa eta ekintza operatiboa bultzatzeko.
Esku hartzeko hainbat tresna diseinatzea, metodologiak diseinatzea, enpresen esku jartzen diren eskuliburuak burutzea eta  ikasketa saioak eta lan tailerrak egitea.

Prestakuntza intra-ekintzailetzan

Talde teknikoei, enpresetan intra-ekintzailetza bultzatzeko esku hartze ereduetan prestakuntza eskaintzeko programa.

Enpresa Lehiakortasunerako eta Gizarte Berrikuntzarako Plana

Laguntza Eusko Jaurlaritzako Industria, Merkataritza eta Turismo Sailari, Lehiakortasun Planaren burutzapenerako: arauzko markoaren azterketa, lehiakortasun ereduaren definizioa, jarduketa ardatzen eta beharrezko baliabideen zehaztapena, etab.

Neikerren proiektu estrategikoaren definizioa

Neikerren proiektu estrategikoaren definizioa, erakundea proiektura egokitzea, urteko kudeaketa plana burutzea eta aginte taldea definitzea.

Erosketa publiko berritzailea bultzatzeko lan jardunaldia

Euskadiko Herri Administrazioek erosketa publiko berritzailerako jarduketak bultza ditzaten erabilgarri izan daitezkeen zenbait aholku eztabaidatzera eta burutzera bideraturiko lan jardunaldia dinamizatzea.
Laneko dokumentu baten burutzapena eta aurkezpena, gogoeta bateratuaren dinamizazioa eta ondorioen dokumentu baten idazketa.

Bio-zientzien eragin orokorraren azterketa

Bio-zientziek Euskadin duten eragin orokorraren azterketa, sektorearen garapenari “balioa emateko” eta lehiakortasunaren “mobilizatzaile” gisa duen garrantzia transmititzeko.

Eusko Jaurlaritza – Lehendakariaren Gai Sozio-ekonomikoetarako Aholkularitza Kontseilua

Demografia, Enplegua eta Prestakuntza Euskadi 2030 Horizontean

Laguntza teknikoa Lehendakariaren Gai Sozio-ekonomikoetarako Aholkularitza Kontseiluari, “Demografia, Hazkunde Ekonomikoa eta Kontu Publikoen Jasangarritasuna 2030eko horizontean” gaiari buruzko txostenean, honako alor hauek landuz: proiekzio demografikoak, eszenatokiak, hazkunde ekonomikoa, kontu publikoen jasangarritasuna eta zahartzeari aurre egin ahal izateko politika publikoak.

Berrikuntzaren Euskal Agentziaren Ezarpenaren diseinua eta proposamena

Agentziaren helburu estrategikoak; jarduketarako ildo estrategikoak eta aurrera eraman beharreko jarduerak; loturiko agente instituzionalek bete beharreko lana; aliantzak; beharrezko giza baliabideak, baliabide fisikoak eta teknikoak; martxan jartzeko jarduketen egutegia; laguntza ezarpenerako jardueretan.